قسمت 3

  • مهرو ثامنی 08:33 - 1403/01/09

    استاد گرانقدر دنیای قشنگی برامون می سازید که توش ترس ،دلهره،نگرانی،استرس و ناامیدی معنا نداره، شکر بودنتون

  • 01:06 - 1403/01/11

    امیدوارم بتونم استفاده کنم، سپاس از زحمات شما